Kommunernas klimatarbete med fokus på markplanering och kolbindning

Finland ska vara kolneutralt år 2035. Vilken roll kan kolsänkor/kolbindningen ha för kommunerna då de ska nå sina klimatmål?

Presentation av jord- och skogsbruksministeriets nya projekt om kolbindning och kolsänkor.

Kommentarer från planläggare i några kommuner.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
13.00 - 13.45

Puhujat:

Järjestäjä:

Kommunförbundet, Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat