Koulutuspalvelujen järjestäminen erilaistuvissa kunnissa

Miten koulutuksen saatavuus, saavutettavuus ja laatu varmistetaan tulevaisuudessa eri puolilla Suomea? Koulutus palveluna -verkostoprojektissa (KOPA) etsitään 13 alueellisen pilotin kanssa koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla ratkaisuja, joilla vastataan kolmeen projektin keskeiseen tavoitteeseen; koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus, osaava työvoima sekä taloudellisesti kestävät ratkaisut. Tule kuulemaan minkälaisille kehittämisen poluille KOPA-pilotit ovat työskentelyssään lähteneet.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
9.00 - 9.30

Puhujat:

Irmeli Myllymäki,Kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Essi Ratia,Projektiasiantuntija,Kuntaliitto
Huttula Tapio,Vanhempi neuvonantaja,Sitra

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Opetus ja kulttuuri