Kulttuurin tulevaisuus kunnissa -paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu mistä puhumme, kun puhumme kulttuurista.
Taloustutkimuksen kyselyn (kevät 2022) mukaan kunnat eivät pysty jatkossa mahdollistamaan kulttuurin yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Kyselyyn vastan-neiden mukaan kulttuuri lisää paikkakunnan elinvoimaa ja hyvinvointia. Vastaajista puolet piti kulttuurin julkisen tuen määrää vähäisenä ja puolet taas sopivana.
Herää kysymys, Mistä siis puhumme, kun puhumme kulttuurista kunnissa?
Paneelin vetäjänä Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Paneeliin osallistujat
Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Liisa Suvikumpu, säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja
Teemu Mäki, kuvataiteilija, Suomen Taitelijaseuran puheenjohtaja
Anu Talka, Lappeenrannan kulttuurijohtaja

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
14.30 - 15.30

Tila:

B3.3

Aihealue:

Kuntaliiton ohjelma
Sivistys

Puhujat:

Riitta Kaivosoja,ylijohtaja,opetus- ja kulttuuriministeriö
Teemu Mäki,kuvataiteilija,Suomen Taiteilijaseura
Johanna Selkee,
Liisa Suvikumpu,toimitusjohtaja,Säätiöt ja rahastot ry
Anu Talka,kulttuurijohtaja,Lappeenrannan kaupunki

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys