Kunnan taloudellinen kestävyys – leikkauksia vai investointeja palveluprosessien ja teknologian kehittämiseen​

Kuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Taloudellisesti kestävä toiminta on monessa kunnassa veitsenterällä, ja suuri osa kunnista supistaa palvelujaan talouden alijäämän paikkaamiseksi. Digitaalisin palveluin ja kuntayhteisin ratkaisuin voidaan tehostaa sekä palveluverkkoa että palveluprosesseja. Kestävä talous edellyttää, että kunnan investoinnit ja palveluverkko sopeutuu tehokkaasti pitkän ajanjakson kysyntäennusteisiin. Tehokkaat palveluprosessit mahdollistavat matalamman organisaation ja työpanoksen kohdistamisen suoremmin asiakasrajapintaan. Käsissämme olevat teknologiset ratkaisut mahdollistavat uudenlaisen tehokkaamman kuntajohtamisen.​

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
14.00 - 14.20

Puhujat:

Jukka Laiho,Hankejohtaja,Kuntien Tiera Oy

Järjestäjä:

Kuntien Tiera Oy