Kuntalaisten kuntakuva – Kommuninvånarnas kommunbild

Mitkä ovat kuntalaisten mielestä tärkeimpiä asioita hyvässä kotikunnassa? Miten oma kotikunta pärjää muihin kuntiin verrattuna? Ovatko näkemykset muuttuneet vuosien saatossa ja onko koronakevät vaikuttanut kuntalaisten mielipiteisiin? Muun muassa näistä asioista keskustellaan Kuntaliiton touko-kesäkuussa 2020 toteuttaman laajan kuntalaistutkimuksen tulosten perusteella.

Vilka är de viktigaste sakerna i en bra hemkommun enligt invånarna? Hur klarar den egna kommunen sig jämfört med andra kommuner?
Har åsikterna ändrats under åren, och har coronavåren påverkat invånarnas åsikter? Bland annat dessa saker diskuteras utgående från svaren i Kommunförbundets breda invånarenkät som genomfördes i maj-juni 2020.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
12.00 - 12.45

Puhujat:

Anneli Pahta,Kunnanjohtaja,Kemiönsaari
Marianne Pekola-Sjöblom,Tutkimuspäällikkö,Kuntaliitto
Mikael Grannas,Kunnanjohtaja,Sipoo

Järjestäjä:

Kuntaliitto,