Kuntapäättäjä ilmastovaikuttajana

Uskottava ilmastojohtaminen kunnassa on systemaattista ja koko kuntaorganisaation läpäisevää työtä. Samalla se haastaa päätöksentekijää kun yksittäisten päätösten vaikuttavuutta on hankala arvioida. Keskustelemme Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen tulosten pohjalta kuntien ilmastotyöstä ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Hankkeessa tutkittiin sitä, minkälaiset tekijät kannustavat kuntapäättäjiä edistämään ilmastotoimia omissa kotikunnissaan ja mitkä taas hidastavat sitä.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
11.00 - 11.45

Puhujat:

Pauliina Jalonen,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto
Milla Bruneau,Johtaja,Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, Lahden kaupunki
Ville Pitkänen,Tutkija,E2 tutkimus
Pentti Pulkkinen,Vihdin kunnanvaltuutettu,Vihti

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Alueet ja einkeinot