Kuntapäättäjä: miten voit puurakentamisella edistää kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen päämääränä on säilyttää hyvät elämisen mahdollisuudet kunnan nykyisille ja tuleville asukkaille. Yhä jatkuva väestönkasvu, ilmaston lämpeneminen, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, ovat esimerkkejä kestävyyden haasteista, joilla on merkittäviä vaikutuksia elinympäristöömme ja maapallon tuleviin elinoloihin. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä. Puurakentaminen ja julkiset hankinnat ovat keinoja pyrittäessä kestävään kehitykseen ja ilmastoa koskeviin tavoitteisiin hiilineutraaliudessa. On tärkeää varmistaa, että rakennuksissa käytetty puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Kestävän alkuperän voi todentaa PEFC-metsäsertifioinnilla.
Moni kunta pyrkii tällä hetkellä lisäämään puurakentamista. Käytännössä toteutus on osoittautunut monessa kunnassa vaikeaksi ja totutuista tavoista luopuminen ylivoimaiseksi. Millaisilla keinoilla kunnat ovat onnistuneet ja miten puutavaran hankinnassa huomioidaan vastuullisuus? Kuuntele tietoiskumme.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.30 - 10.50

Tila:

Verkko

Aihealue:

Ympäristö

Puhujat:

Tatu Liimatainen,pääsihteeri,PEFC Suomi

Järjestäjä:

PEFC