Kuntien askeleet digitaalisen rakennettuun ympäristöön

Kunnat tuottavat ja käyttävät jatkuvasti tietoa, jota syntyy muun muassa kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa. Monet kunnat ovat jo pitkään digitalisoineet näitä tietoja ja automatisoineet omia järjestelmiään. Valtakunnallisesti tietojen käyttö on kuitenkin usein hankalaa, sillä eri järjestelmissä tuotetut tiedot eivät nykyisin toimi yhteen. Ryhti-hanke valmistelee uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, joka tarvitaan, jotta yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto saadaan käyttöön valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Jatkossa kunnat tukeutuvat yhdessä määriteltyihin tietomalleihin ja voivat halutessaan hallita osaa rakennetun ympäristön tiedoista uudessa tietojärjestelmässä. Miten muutokseen voi varautua ja edetä digiaskelilla, selviää ympäristöministeriön tietoiskussa.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
12.00 - 12.20

Puhujat:

Sakari Jäppinen,erityisasiantuntija,ympäristöministeriö

Järjestäjä:

ympäristöministeriö