Kuntien investointien ja velkaantumisen hallinta

Kuntataloudessa investoinnit ovat keskeisessä roolissa, sillä niiden odotetaan edistävän ja turvaavan kunnan elinvoimaa. Investointitarpeita aiheuttavat kasvu, sopeutuminen, korjausvelka sekä yhä enemmän myös kestävän kehityksen tavoitteet ja sääntely. Samalla kunnan talouteen ja investointien tulorahoitukseen kohdistuu paineita. Jos velkaantuminen kasvaa, myös velan riskit lisääntyvät. Voiko vaatimuksia ja velkaantumista hallita, säilyykö kunnan investointikyky?

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
15.00 - 16.00

Tila:

A3.24

Aihealue:

Kehittäminen
Kuntaliiton ohjelma
Kuntatalous

Puhujat:

Jari Vaine,Erityisasiantuntija, rahoitusala,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Elinvoima ja talous