Kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta tekeillä – mitä kuuluu Kultti-hankkeelle?

Kulttuurin kuntatietohanke Kultti (2021–2023) on valtakunnallinen kehittämistehtävä, jolla kehitetään kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa kulttuuritoimintalain mukaisesti. Hanketta toteuttavat Suomen Kuntaliitto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Hankkeen tavoitteena on luoda tietoalustaratkaisu, joka sisältää yhdellä alustalla keskeisiä talous- ja toimintatietoja kuntien kulttuuritoiminnasta. Hanke on edennyt puoleen väliin ja hankkeen kolmas vaihe eli pilotointi käynnistyy elokuussa 2022. Pilottivaiheen aikana kehitetään sähköisen tietoalustan ensimmäinen versio ja toteutetaan tiedonkeruu, jossa kunnat testaavat alustan toimivuutta. Tervetuloa kuulemaan, miten hankkeen pilotti toteutetaan ja millaiseksi kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta on muodostumassa!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
09.15 - 10.00

Tila:

B3.3

Aihealue:

Kuntaliiton ohjelma
Sivistys

Puhujat:

Tiina Pohjanen,projektipäällikkö,Kuntaliitto
Vappu Renko,tutkija,Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus cupore
Minna Ruusuvirta,erikoistutkija,Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus cupore
Johanna Selkee,erityisasiantuntija,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys