Kuntien yhteistoiminnan reunaehdot ja haasteet

Kunnat voivat harjoittaa yhteistoimintaa sekä julkisoikeudellisessa että yksityisoikeudellisessa muodossa. Kuntien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä erilaisilla kuntalain 8 luvun yhteistoimintamuodoilla.

Yksityisoikeudellisten sopimusten osalta on tärkeä selvittää, tuleeko noudattaa hankintalakia vai onko kysymys hankintalain (1397/2016) 16 §:ssä säädetystä yhteistyöstä eli voidaanko hankinta tehdä ns. in-house -hankintana?

Tule kuulemaan käytännön esimerkkejä niin julkisoikeudellisen että yksityisoikeudellisen yhteistoiminnan muodoista.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
15.00 - 15.20

Tila:

A3.1

Aihealue:

Johtaminen
Kehittäminen
Laki
Työ
Varautuminen

Puhujat:

Sanna Lehtinen,Juristi,FCG Finnish Consulting Group Oy

Järjestäjä:

FCG Finnish Consulting Group