Lähiruokapalvelut tukemaan ikääntyneiden yhdessä syömistä

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet kunnan asukkaat ovat kunnille voimavara ja osa kuntien elinvoimaa. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on huolehdittava ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ylläpitävistä toimista. Lähietäisyydellä olevat, helposti saavutettavat ruokapaikat, kotiateriapalvelut ja lähikauppojen kauppakassipalvelut ovat oleellisen tärkeitä kodin ruokahuollon ja hyvän ravitsemuksen toteuttamisessa. Sivistystoimen ruokapalveluissa voidaan tarjota lähialueen ikääntyneille aterioita ja myydä esimerkiksi tähderuokakonseptien mukaisesti aterioita kotiin. Ikääntyneiden ravintola- ja ravitsemuspalveluja voidaan parantaa myös yritystoimintaa kehittämällä. Yhtä tarpeellista kuin ruokapalvelut on ikääntyneille suunnattu matalan kynnyksen ravitsemusneuvonta. Kirjastoissa ja työväenopistoissa voidaan järjestää ravitsemukseen liittyvää kohdennettua toimintaa kuten tietoiskuja, kursseja ja infopisteitä. Ravitsemustietoa ikääntyneille voidaan välittää esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, somekanavilla, päivätoiminnoissa ja muissa palvelupisteissä, järjestötyössä ja tapahtumissa.

Ikäruoka 2.0. – hankkeessa on selvitetty eri puolilla Suomea ravitsemukseen liittyviä palveluja sekä kehitetty kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on ollut lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä. Hankkeessa on kehitetty palveluja yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Luennossa kerrotaan eri kunnissa kehitetyistä toimintamalleista ja työn tuloksista.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Kehittäminen
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Riitta Tuikkanen,Yliopettaja, projektipäällikkö,XAMK

Järjestäjä:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Ikäruoka 2.0.- hanke