Luontoarvot ja ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja uhkaa myös ihmisen hyvinvointia. EU ja Suomi haluavat pysäyttää luonnon köyhtymisen. Myös kunnilla on tahtoa maankäytön ratkaisuillaan turvata luontoarvoja. Maankäyttöön kohdistuu kuitenkin erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla luontoarvojen säilyttämisen ohella myös muita ihmisen hyvinvointia, palvelujen saavutettavuutta ja kuntien talouden tasapainoa tukevia tavoitteita. Tässä seminaarissa keskustelemme siitä, olisiko ekologisesta kompensaatiosta apua näiden tavoitteiden yhteen sovittamiseen, luontoarvojen kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseen. Tutustumme ekologisen kompensaation käsitteeseen, sitä koskevaan lainsäädäntöön ja kehittämistyöhön kunnissa.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021

Aihealue:

Ympäristö

Puhujat:

Minna Mättö,Lakimies,Kuntaliitto.
Tommi Maasilta,Ympäristöpäällikkö,Kuntaliitto
Miira Riipinen,Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö