Luontoarvot ja ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja uhkaa myös ihmisen hyvinvointia. EU ja Suomi haluavat pysäyttää luonnon köyhtymisen. Myös kunnilla on tahtoa maankäytön ratkaisuillaan turvata luontoarvoja. Maankäyttöön kohdistuu kuitenkin erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla luontoarvojen säilyttämisen ohella myös muita ihmisen hyvinvointia, palvelujen saavutettavuutta ja kuntien talouden tasapainoa tukevia tavoitteita. Tässä seminaarissa keskustelemme siitä, olisiko ekologisesta kompensaatiosta apua näiden tavoitteiden yhteen sovittamiseen, luontoarvojen kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseen. Tutustumme ekologisen kompensaation käsitteeseen, sitä koskevaan lainsäädäntöön ja kehittämistyöhön kunnissa.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
09.30 - 11.00

Puhujat:

Minna Mättö,Lakimies,Kuntaliitto.
Miira Riipinen,Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja,Kuntaliitto
Panu Halme,Tutkijatohtori,Jyväskylän yliopisto
Anne Laita,Kaavoitusbiologi,Jyväskylän kaupunki
Aino Kulonen,Ympäristäkoordinaattori,Lahden kaupunki
Tuomas Lahti,Ympäristötarkastaja,Helsingin kaupunki
Joel Jalkanen,Yleiskaavasuunnittelija,Espoon kaupunki
Leila Suvantola,Lainsäädäntöneuvos,Ympäristöministeriö
Minna Pekkonen,Erikoistutkija,Suomen ympäristökeskus

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö