Luontokunnat-verkosto kuntien elinvoimaisuuden tukena

Kunnilla on kykyä ja halua huolehtia alueensa luonnon monimuotoisuudesta. Luontokunnat-verkosto on perustettu tukemaan kuntia niiden luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien kanssa.

Kuntalaistutkimuksen mukaan kolme tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa ovat hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys. Luontokunnat-verkosto toimii myös kuntien elinvoimaisuuden tukena.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
12.00 - 12.45

Tila:

A3.25

Aihealue:

Elinvoima
Ympäristö

Puhujat:

Riku Lumiaro,Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija,Suomen ympäristökeskus SYKE
Tommi Maasilta,Ympäristöpäällikkö,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö