Luottamus vaakalaudalla – ylimmän kuntajohdon kompleksiset kriisit

Tietoiskussa esitellään kuntajohdon kriisiytymiseen liittyvän tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa on käytetty narratiivista analyysia, jonka tuloksena kuntajohdon haastatteluista muodostettiin neljä tyyppitarinaa. Tyyppitarinat tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää kunnan duaalijohtamisen kipukohtia, jotka näyttäisivät olevan kuntajohdon kriisien taustalla.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
15.30 - 15.50

Tila:

A3.1

Aihealue:

Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen
Kuntatalous
Työ
Varautuminen

Puhujat:

Anni Kyösti,Asiantuntija,FCG Finnish Consulting Group
Santeri Lajunen,Asiantuntija,FCG Finnish Consulting Group Oy

Järjestäjä:

FCG Finnish Consulting Group