Monituottajamallin ja palvelusetelin kehittäminen hyvinvointialueilla kustannuslaskennan avulla

Vertikal Oy on valmistellut kolmen hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä sote-palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan sekä setelikohtaisia sääntökirjoja asumispalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin.

Tavoitteena on ollut valmistella palvelustelitoimintaan yhteinen malli, mikä olisi kansallisesti käytettävissä. Tästä hyötyvät niin yritykset kuin asiakkaat ja hyvinvointialueetkin.

Keskeistä palveluseteleiden käyttöönotossa on palveluiden tuotteistaminen ja oikea hinnoittelu, jotta palveluseteli olisi todellinen valinnan vaihtoehto kansalaisille. Vertikalin asiantuntijat ovat valmistelleet palveluiden laskentamallin yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoiden kanssa. Hinnoittelun ja tuotteistuksen avulla määritellään palveluseteleiden arvo, informoidaan päättäjiä ja yrityksiä sekä mallia hyödynnetään hyvinvointialueen johtamisessa.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
15.00 - 15.20

Tila:

A3.21

Aihealue:

Johtaminen
Kehittäminen
Sote

Puhujat:

Simo Pokki,Toimitusjohtaja,Vertikal
Riitta Pylvänen,Sote-asiantuntija,Vertikal

Järjestäjä:

Vertikal