Muutos tehdään yhdessä

Tieran toimintaperiaate on kuntayhteinen tekeminen. Yhteistyötä kuntien kanssa, kuntien välillä ja yhdessä eri toimijoiden kanssa tehdään kaikilla tasoilla strategiasta operatiiviseen toimintaan. Tästä esimerkkinä mm. opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmätoiminta tai yksittäisten palvelujen kehitysryhmät. Tervetuloa kuulemaan käytännön esimerkkejä Tieran tavasta toimia ja tehdä muutosta yhdessä!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.00 - 10.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Digitaalisuus
Kehittäminen
Sivistys
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Taina Uusi-Illikainen,Kuntien Tiera

Järjestäjä:

Kuntien Tiera Oy