Näkökulmia kuntien digitukeen ja digiosallisuuden vahvistamiseen

Kaikissa kunnissa digitaalinen osallisuus ja hyvinvointi kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Digi arkeen -neuvottelukunnan edustajat sekä kunnan digineuvoja nostavat esille tärkeitä näkökulmia kuntalaisten digiosallisuuden vahvistamiseksi.

Digineuvoja Sonja Roivainen, Pielaveden kunta
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto DVV, Digi arkeen -neuvottelukunta
Kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori, Ikäteknologiakeskus, VALLI ry, Digi arkeen -neuvottelukunta
Erityisasiantuntija Mattias Lindroth, Kuntaliitto, Digi arkeen -neuvottelukunta

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
12.30 - 13.15

Puhujat:

Mattias Lindroth,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto
Minna Piirainen,Projektipäällikkö,Digi- ja väestötietovirasto DVV
Sari Vapaavuori,Kehittämispäällikkö,Ikäteknologiakeskus, VALLI ry
Sonja Roivainen,Digineuvoja,Pielaveden kunta

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Strategia