Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – kunnat avaintoimijoina

Kunnilla on keskeinen rooli tasa-arvon edistämisessä jatkossakin. Tule mukaan tasa-arvo koulutuspalveluissa -teemaiseen tietoiskuun kuulemaan keskeisimmistä tasa-arvoon liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista ja rakentamaan yhdessä sosiaalisesti kestävää kuntaa!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
13.00 - 14.00

Tila:

A3.8

Puhujat:

Miko Lempinen,ylitarkastaja,tasa-arvovaltuutetun toimisto
Mari-Anne Okkolin,dosentti, johtava asiantuntija,Rauhankasvatusinstituutti
Maria Salenius,Kuntaliitto ry

Järjestäjä:

Kuntaliitto