Näkymättömät nuoret kuuluvat myös sinun työnkuvaasi

Asunnottomia alle 25-vuotiaita on maassamme reilut 700, mutta usein he jäävät palveluissa näkymättömäksi. Palveluihin hakeutumisen esteitä voi olla monia, kuten päihteiden käyttö, huonot aiemmat kokemukset, häpeä, epäluottamus viranomaisia kohtaan tai se, että palvelut eivät ole oikea-aikaisia.

Usein päihteidenkäyttäjien kohdalla puhutaan, että päihteidenkäyttö on oma valinta, mutta mitä jos valinnat on tehty nuoren puolesta jo ennen syntymää? Työ nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa on osoittanut, että yhteiskuntaamme on syntymässä asunnottomien nuorten viides sukupolvi.

Tietoiskussa käsitellään asunnottomien ja päihteitä käyttävien nuorten elinoloja, ylisukupolvisuutta, ulkopuolisuuden kokemuksia ja stigmaa.

Päivi Malmivaara on Sininauhasäätiön nuorten palveluiden päällikkö. Hänen vastuualueenaan on asunnottomien nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli sekä ODE-hanke, missä tavoitteena on nuorten huumeidenkäyttäjien yliannostusten ja huumemyrkytyskuolemien vähentäminen. Malmivaara näkee työssään aitiopaikalta asunnottomien nuorten kohtaamat haasteet ja saa ensi käden tietoa päihteidenkäytöstä suoraan nuorilta.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
14.30 - 14.50

Tila:

Verkko

Aihealue:

Hyvinvointi
Sote
Työ
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Päivi Malmivaara,Nuorten palveluiden päällikkö,

Järjestäjä:

Sininauhasäätiö