Onnistu tietosuojavastaavana!

Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa:
– valvoa, että organisaatiossa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä,
– raportoida havaitsemistaan puutteista,
– ohjeistaa ja neuvoa tietosuojalainsäädännön mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle,
– toimia rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja
– tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Tietosuojavastaavan rooli vaatii mm. yhteistyötaitoja, lainsäädännön seurantaa ja tulkintaa, ajanhallintaa, priorisointi- ja organisointitaitoja. Miten tässä tehtävässä voi onnistua? Miten osoittaa vaatimustenmukaisuus tiiviisti ja kattavasti? Miten varmistaa, että osaaminen on ajan tasalla? Miten sitouttaa johto ja muut keskeiset sidosryhmät? Miten viestiä paikoin monimutkaisia tietosuojavaatimuksia muulle organisaatiolle? Miten muistaa tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet? Ja miten tietää, että ”kaikki tarpeellinen on tehty”?

Tietoiskun asiantuntija, Privaonin perustaja ja CTO Tomi Mikkonen (CIPT, CISM, CISSP) on kansainvälisesti tunnettu tietosuoja-alan asiantuntija. Vuodesta 2018 alkaen Privaon on toiminut kymmenille organisaatioille tietosuojavastaavana, ja näin se on jatkuvasti kehittänyt tapoja hoitaa tietosuojavastaavan toimenkuvaa. Toivotammekin sinut tervetulleeksi tietoiskuun, jossa saat käytännönläheiset vinkit tietosuojavastaavan roolissa onnistumiseen!

Tietoisku järjestetään Kuntatalolla.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
10.00 - 10.20

Tila:

A3.21

Aihealue:

Digitaalisuus
Johtaminen
Kehittäminen
Laki
Tieto

Puhujat:

Tomi Mikkonen,CTO, Founder,

Järjestäjä:

Privaon