Oppimisen yhteiset pelisäännöt digiloikan vahvistamiseksi

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuri yksikkö järjestää yhdessä tietoyhteiskuntayksikön kanssa tilaisuuden opetustoimen digitalisaatiosta ja sen kansallisista pelisäännöistä.
Tietohallintojohtaja Erja Nokkanen Opetushallituksesta tulee kertomaan Kohti oppimisen kansallista toimintamallia ja Vantaan kaupungin DigiOne hankepäällikkö tulee kertomaan oppimisen uudesta ekosysteemistä. Kuntapuheenvuoron pitää Sipoon kunnan sivistysjohtaja Jukka Pietinen.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
9.30 - 10.15

Puhujat:

Erja Nokkanen,Tietohallintojohtaja,Opetushallitus
Kirsi Lehto,DigiOne hankepäällikkö,Vantaan kaupunki
Jukka Pietinen,Sivistysjohtaja,Sipoon kunta