Päätöksenteko ja yhteistyö sisäilmakorjauksissa

Hyvät käytännöt ja kuntaverkoston toiminta sisäilma-asioissa

Kuntien sisäilmaongelmien ratkomiseen ja päätökentekoon haettiin vastauksia SisäPri hankkeessa. Johtopäätöksiä ja suosituksia hankkeessa esiin nousseista teemoista.
Kuulumisia kuntaverkoston tapaamisista ja ratkaisuja.

Luennoitsijana Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, STM / Terveet tilat-hanke.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
09.30 - 11.00

Puhujat:

Jussi Niemi,Tilapalvelupäällikkö,Kuntaliitto
Paavo Kero,Projektipäällikkö,FCG Oy
Reijo Pesonen,Sisäilma-asiantuntija,Kouvolan kaupunki
Pekka Wallenius,Tilakeskusjohtja,Vantaan kaupunki
Vesa Pekkola,Neuvotteleva virkamies,STM, Terveet tilat-hanke

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö