Päätöksenteko sisäilmakorjauksissa

Kuntien sisäilmaongelmien ratkomiseen ja päätökentekoon haettiin vastauksia SisäPri hankkeessa. Johtopäätöksiä ja suosituksia hankkeessa esiin nousseista teemoista.
Kuulumisia kuntaverkoston tapaamisista ja ratkaisuja

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021

Puhujat:

Jussi Niemi,Tilapalvelupäällikkö,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö