PEFC kertoo sitoutumista kestävään kehitykseen ja vastuullisiin hankintoihin

Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino edistää kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisten ilmastotavoitteiden toteutumista vuoteen 2035 mennessä. Metsien uudistaminen ja hyvä hoito tarjoavat mahdollisuuden käyttää puuta kestävästi rakentamiseen yhä enenemässä määrin. Mutta miten varmentaa, että puutavara tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä?

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
12.00 - 12.20

Aihealue:

Ympäristö

Puhujat:

Järjestäjä:

PEFC Suomi - Suomen metsäsertifiointi ry