Perusopetuksen toimintaympäristö muuttuu – kuntien tilannekuva

Väestönmuutokseen liittyvät trendit kuten syntyvyyden lasku vaikuttaa perusopetuksenkin järjestämiseen. Koulunsa aloittavien määrä laskee lähivuosina neljänneksen nykyisestä, mutta sen vaikutukset eivät ole samanlaiset kunnissa. Tarvitsemme uudenlaisia ja joustavia ratkaisuja sekä toimijoiden vahvistuvaa yhteistyötä perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi sekä erilaisten opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen. Mikä on kuntien tilannekuva juuri nyt? Mihin kehitys on suuntaamassa? Lisäksi tilaisuudessa esitellään Kuntaliiton verkostoperuskouluhanke vuosille 2022-2024.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
10.00 - 11.00

Tila:

A3.8

Aihealue:

Kuntaliiton ohjelma
Sivistys

Puhujat:

Mari Sjöström,erityisasiantuntija,

Järjestäjä:

Kuntaliitto