Place branding – Konsten att marknadsföra en plats

Allt fler platser, städer och regioner satsar allt mer på att utveckla och marknadsföra sig
för att generera fler talanger, besökare och investeringar – och en del gör det riktigt bra.

Lär dig mer om konsten att skapa attraktion kring en plats och inspireras av goda
exempel från världens hörn men med särskilt fokus på hur svenska platser arbetat
framgångsrikt med detta. Du får ta del av erfarenheter, kunskap om hur insatser kan
mätas, resultat, trender, framgångsfaktorer och inspiration.

Under föreläsningen kommer det att ställas frågor till deltagarna så att de får vara
delaktiga samt får medskick att bära med sig i sitt arbete framöver.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
13.00 - 13.45

Puhujat:

Anna Österlund,Partner och projektledare på Placebrander,Placebrander Ab

Järjestäjä:

Kommunförbundet