Rakennettu ympäristö ja vihreä siirtymä kuntatalouden ytimessä

Tässä seminaarissa pureudumme rakennetun ympäristön ajankohtaisiin kuntatalouskytkentöihin. Kunnat kohtaavat vuosisadan suurimman kuntauudistuksen 2023 sote- ja pelastustoimen palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille. Tuolloin myös kuntien rahoitusasema muuttuu oleellisesti. Kuntien rakennetun ympäristön toiminnot aina maankäytöstä infrapalveluihin säilyvät tulevaisuuden kunnissa ja muodostavat entistäkin kovemman kuntatalouden ytimen.

Mikä merkitys on kuntien maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnalla, kaavoituksella, liikenneratkaisuilla ja yhdyskuntatekniikan palveluilla kuntatalouteen nyt ja tulevaisuudessa? Miten vaikuttavat sote-uudistus, energiamurros, vihreä siirtymä, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen kuntien rakennetun ympäristön kustannuksiin, investointikykyyn ja rahavirtoihin? Miten käy kuntien taloudellisen liikkumavaran ja toteutuuko kuntien ja valtion aito kumppanuus yhteishankkeissa ja rahoitusperiaate uusissa velvoitteissa?
Nyt on korkea aika kuulla vastauksia näihin kysymyksiin. Tule mukaan ja tiedä miten elinympäristösi talous toimii!

– Avaus, toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliitto

– Maankäyttö ja tekniset palvelut kuntataloudessa nyt ja tulevaisuudessa, kuntatalousjohtaja Sanna Lehtonen, Kuntaliitto

Toimintojen kuntatalouskytkennät

– Maankäyttö ja maaomaisuuden hallinta, kehittämispäällikkö Anne Jarva, Kuntaliitto
talouden mekanismi
tie kestävään tulevaisuuteen?
– Yhdyskuntatekniikan palvelut, yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Kuntaliitto
talouden mekanismi
tie kestävään tulevaisuuteen?
– Toimitilat, tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Kuntaliitto
talouden mekanismi
tie kestävään tulevaisuuteen?
– Megatrendit muovaavat rakennetun ympäristön toimintaa ja taloutta, kiinteistötalouden professori Seppo Junnila, Aalto yliopisto
vihreä siirtymä, energiamurros, kaupunkehityshankkeet, digitalisaatio
-Paneelikeskustelu
kaupunkiympäristön apulasipormestari Aleksi Jäntti, Tampereen kaupunki
kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki
kiinteistötalouden professori Seppo Junnila, Aalto yliopisto

Puheenjohtajana johtaja Miira Riipinen, yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Kuntaliitto

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 12.30

Tila:

B3.6

Aihealue:

Kuntatalous
Ympäristö

Puhujat:

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö