Rakennettu ympäristö ja vihreä siirtymä kuntatalouden ytimessä

Tässä seminaarissa pureudumme rakennetun ympäristön ajankohtaisiin kuntatalouskytkentöihin. Kunnat kohtaavat vuosisadan suurimman kuntauudistuksen 2023 sote- ja pelastustoimen palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille. Tuolloin myös kuntien rahoitusasema muuttuu oleellisesti. Kuntien rakennetun ympäristön toiminnot aina maankäytöstä infrapalveluihin säilyvät tulevaisuuden kunnissa ja muodostavat entistäkin kovemman kuntatalouden ytimen.
Mikä merkitys on kuntien maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnalla, kaavoituksella, liikenneratkaisuilla ja yhdyskuntatekniikan palveluilla kuntatalouteen nyt ja tulevaisuudessa? Miten vaikuttavat sote-uudistus, energiamurros, vihreä siirtymä, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen kuntien rakennetun ympäristön kustannuksiin, investointikykyyn ja rahavirtoihin? Miten käy kuntien taloudellisen liikkumavaran ja toteutuuko kuntien ja valtion aito kumppanuus yhteishankkeissa ja rahoitusperiaate uusissa velvoitteissa?
Nyt on korkea aika kuulla vastauksia näihin kysymyksiin. Tule mukaan ja tiedä miten elinympäristösi talous toimii!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 12.30

Tila:

B3.6 ja verkko

Puhujat:

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö