Rakennetun ympäristön digitalisaatio

Miten digitalisaatiota tulee kehittää kunnissa, jotta kehitys tukee kuntien tuottamia rakennetun ympäristön palveluja? Mitä haasteita valtakunnallisessa tiedonhallinnassa on nykyisellään ja mitä kehityksessä tulisi huomioida, jotta valtakunnallinen yhteentoimivuus voisi toteutua? Miten rakennusvalvonnan prosessit ovat kehittymässä lähivuosina? Miten uusi kaavatietomalli skaalataan kaikkiin kuntiin? Mitä hyötyä yhteentoimivuudesta on katujen ja puistojen rakentamisessa ja hoidossa? Miten digitaalisuus toteutetaan taloudellisesti kestävästi?

9-9.15 Rakennetun ympäristön digitalisaation kunnissa; rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

9.15-9.30 Kaavan tuottaminen yhteisen tietomallin mukaisesti, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, Oulun kaupunki

9.30-9.45 Tietomallit ja automaatio rakennusvalvonnassa; yksikön päällikkö Aarno Alanko, Helsingin kaupunki

9.45-10.00 Yhteentoimivuuden merkitys infraomaisuuden hallinnassa; investointipäällikkö Petri Vainio, Espoon kaupunki

10.00-10.15 Miten digitaalisuus toteutetaan taloudellisesti kestävästi?; kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Kuntaliitto

10.15-10.30 Kysymyksiä ja vastauksia

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
09.00 - 10.30

Puhujat:

Päivi Tiihonen,Rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö,Kuntaliitto
Matti Holopainen,Kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Paula Paajanen,Yleiskaavapäällikkö,Oulun kaupunki
Aarno Alanko,Yksikön päällikkö,Helsingin kaupunki
Petri Vainio,Investointipäällikkö,Espoon kaupunki

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö