Rakennusvalvonta ja yhteistyö

Käsitellään erilaisia rakennusvalvontayhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia nykytilanteen ja MRL-uudistuksen valossa, sekä laajemmin viranomaistoiminnan kuntayhteistyön kontekstissa.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
11.30 - 13.00

Puhujat:

Antti Salonen,Lakimies,Kuntaliitto
Ketelimäki Kai,Lakimies,Kuntaliitto
Maasilta Tommi,Ympäristöpäällikkö,Kuntaliitto
Jarno Parviainen,FCG Konsultointi Oy
Päivi Tiihonen,Projektipäälikkö,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö