Rakentamisen muovinkäytön vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen (Green Deal)

Kuntaliitto on mukana laajapohjaisessa rakentamisen kalvomuovien käytön vähentämistä ja kierrätystä edistävässä sopimuksessa. Sopimukseen toivotaan mukaan kuntia, jotka antavat oman sitoumuksensa toimia rakennushankkeissa ja työmailla sopimuksen mukaisesti.

Avaus, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto/Tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Kuntaliitto

Rakentamisen kalvomuoveja koskevan green dealin tarkoitus, standardisointipäällikkö, tuotepäällikkö Tuuli Kunnas, Rakennusteollisuus RT ry

Työmaiden muovien erilliskeräyksen lisääminen – case Espoo, kehittämispäällikkö Reetta Jänis, Espoon kaupunki

Rakentamisen muovit -koulutuspaketti toimijoiden avuksi; johtava asiantuntija, Irmeli Mikkonen, Motiva

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021

Aihealue:

Ympäristö

Puhujat:

Tuulia Innala,Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija,Kuntaliitto
Jussi Niemi,Tilapalvelupäällikkö,Kuntaliitto
Mikkonen Irmeli,Johtava asiantuntija,Motiva
Tuuli Kunnas,Standardisointipäällikkö, tuotepäällikkö,Rakennusteollisuus RT ry
Reetta Jänis,Kehittämispäällikkö,Espoon kaupunki

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö