Ryhti-hanke

Videolla keskustellaan ympäristöministeriön ja Suomen Ympäristökeskuksen vetämästä Ryhti-hankkeesta, sen sisällöstä ja aikatauluista. Lisäksi haastatellaan DigiFinland Oy:n Ryhti-muutostukitiimiä, joka tarjoaa kunnille maksutonta toiminnallista tukea siirryttäessä kohti rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoa.

Suomessa aloitetaan vuonna 2024 siirtyminen valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) hallitusohjelman mukaisesti. Rakennetun ympäristön keskeisimmät tiedot kootaan valtakunnalliseen yhteiseen tietojärjestelmään ja tietoalustaan yhteen toimivassa muodossa. Tiedot luodaan yhden kerran, sovitussa muodossa ja ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla yhdestä paikasta. Tätä kansallista Ryhti-hanketta vetää Suomen ympäristöministeriö yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.

Ryhti-muutostuen tavoitteena on auttaa kuntia siirtymään sujuvasti kohti uutta valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoa. Tukea tarjotaan kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville. Tuki- ja palvelumuotoja ovat mm. kuntien nykytilakartoitusten, toimenpideohjelmien, ohjeiden, oppaiden ja malliasiakirjojen laatiminen. Ryhti-muutostuki organisoi myös tarvittaessa koulutusta ja mentorointia kunnille heidän RYTJ-järjestelmään siirtymisen valmisteluvaiheessa.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.00 - 10.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Digitaalisuus
Kehittäminen
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Konsta Kuorikoski,Asiantuntija,DigiFinland Oy
Jarmo Pulkkinen,Asiantuntija,DigiFinland Oy
Satu Reisko,Projektipäällikkö,DigiFinland Oy
Henrik Saari,Erityissuunnittelija,Suomen ympäristökeskus
Elli Seppä,Asiantuntija,DigiFinland Oy

Järjestäjä:

Ryhti muutostuki