SDG-analyysiprosessi

Puheenvuorossa taustoitetaan kestävän kehityksen merkitystä tulevaisuuden kaupungeissa ja mikä rooli YK Agenda 2030 työllä on paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen kestävän kehityksen työssä.

Konkreettisena esimerkkinä käytetään SDG46 -verkoston kehittämää SDG-analyysiprosessia, jonka avulla kaupungit ja yhteisöt voivat lokalisoida SDG-tavoitteet tukemaan paikallista kestävän kehityksen työtä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
12.25 - 12.45

Tila:

A3.8

Aihealue:

Kuntien ohjelma

Puhujat:

Järjestäjä:

Espoon kaupunki