Social- och hälsovård på svenska

Social- och hälsovårdsreformen innebär en brytningspunkt också för vård på svenska i Finland. Tvåspråkiga landskap skapas med ansvar för såväl hälso- som socialvård. Dagens strukturer inom exempelvis Kårkulla omarbetas och de tvåspråkiga landskapen ingår avtalsbaserade samarbeten för att säkerställa vård också på svenska.

Vi för en diskussion om de svenska frågorna inom ramen för social- och hälsovårdsreformen.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
14.00 - 14.45

Puhujat:

Ida Sulin,direktör,Kommunförbundet

Järjestäjä:

Kommunförbundet, Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat