Sopimus työelämän kehittämisestä

Anna kertoo, mitä työ- ja virkaehtosopimuksissa 2022-2025 sovittiin työelämän kehittämisestä sopimusosapuolten kesken ja mikä muuttuu. Lisäksi Anna kertoo, miten pääsee mukaan kehittämistyöhön.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.30 - 10.50

Tila:

Verkko

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen
Työ
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Anna Kukka,neuvottelupäällikkö,KT

Järjestäjä:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT