Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus 2021

Useita merkittäviä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia muutoksia on esitetty jo vuodelle 2021.
Miten muutoksiin voisi varautua paikallistasolla rahoituksen ja johtamisen näkökulmasta – nostoja ja huomioita.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
13.00 - 13.20

Puhujat:

Mia Malmila,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysyksikkö