Sosiaalisesti kestävät kunnat: Järjestöyhteistyö ja sosiaalisesti kestävä osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä voidaan vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä kuntien palveluita. Tilaisuudessa tarkastellaan yhteistyön rakenteiden merkitystä, työn strategista kehittämistä sekä kuntien ja hyvinvointialueiden vastuunjakoa järjestötoiminnan tukemisessa.

Sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa rakennetaan kunnissa mm. osallisuustyöllä. Minkälaisilla toimenpiteillä ja periaatteilla edistetään sosiaalisesti kestävää osallisuutta?

Tule kuulemaan elementeistä, joilla rakennetaan tulevaisuuden sosiaalisesti kestävää kuntaa!

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
12.30 - 13.30

Tila:

B3.2

Aihealue:

Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen
Kuntaliiton ohjelma
Sivistys

Puhujat:

Mari Ahonen-Walker,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto
Sami Niemi,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto
Ville Nieminen,Asiantuntija,Kuntaliitto
Maria Salenius,Erityisasiantuntija, ratkaisupäällikkö,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Maria Salenius