Sote-järjestöt päättäjien tukena

Järjestöt toimivat kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseksi ja näin myös voivat tukea päättäjiä työssään. Tule kuulemaan lisää millaista tukea ja tietoa SOSTElla on tarjota päätöksenteon tueksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
09.00 - 09.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Hyvinvointi
Kehittäminen
Sote

Puhujat:

Ulla Kiuru,Yhteiskuntasuhdepäällikkö,SOSTE

Järjestäjä:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry