Sote-palveluiden hiilijalanjälki

Sosiaali- ja terveyssektori on Suomessa vastuussa noin viidestä prosentista kansallisista kasvihuonepäästöistämme. Sektorin erityispiirteenä on suuri kiinteistökanta ja tämän myötä energiankulutus. Uuden rakentaminen, materiaalien käyttö ja liikenne ovat nekin merkittäviä päästölähteitä. Nämä kaikki ovat tiiviisti yhteydessä siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta järjestetään, joten toiminnan suunnitteluun liittyy myös aina ympäristö- ja ilmastonäkökulmat. Tule kuulemaan, miten sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan ympäristövaikutuksia selvitetään ja miten voidaan laskea ja vähentää alan hiilijalanjälkeä.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
10.30 - 10.50

Tila:

A3.1

Aihealue:

Kehittäminen
Sote
Tieto
Varautuminen
Ympäristö

Puhujat:

Anne Puumalainen,Johtava asiantuntija,FCG Finnish Consulting Group Oy

Järjestäjä:

FCG Finnish Consulting Group