Språkbarometern 2020 – hur bra fungerar den offentliga servicen på ditt modersmål?

Vad gör du om en myndighet inte betjänar dig på ett språk som du enligt lagen har rätt till? Kan du använda ditt modersmål när du använder dig av de statliga myndigheternas digitala tjänster? Får du service på ditt modersmål på läkarmottagningen, inom hemvården eller på biblioteket i din hemkommun? Bland annat det här frågorna får svar i Språkbarometern 2020 som denna gång lagt fokus på hur väl kommuner och statliga myndigheter klarar av att ge servicen till sina invånare på invånarnas modersmål.

På Kommunmarknaden presenteras resultaten i Språkbarometern 2020 av Marina Lindell som är ansvarig forskare för Språkbarometern vid Åbo Akademi.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
11.00 - 11.45

Puhujat:

Marina Lindell,forskare,Åbo Akademi

Järjestäjä:

Kommunförbundet