Språkplanering som förutsättning för livskraftiga minoriteter – Kielisuunnittelu edellytyksenä elinvoimaisille vähemmistöille

När språklagstiftningen inte räcker för att bevara tvåspråkigheten livskraftig så måste vi börja språkplanera. Vad kan vi göra för att främja nationalspråken i Finland? Hur kan vi vända en nedåtgående trend?

Tillsammans med Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. och Johan Häggman, Federal Union of European Nationalities (FUEN) skapar vi best practises för en livskraftig tvåspråkighet.

Kun kielilainsäädäntö ei riitä säilyttämään kaksikielisyyttä elinvoimaisena, on meidän aloitettava kielisuunnittelu. Mitä voimme tehdä edistääksemme Suomen kansalliskielten asemaa? Miten voimme kääntää suunnan nousuun?

Luomme hyviä käytäntöjä elivoimaiselle kaksikielisyydelle yhdessä Kielilähettiläät ry:n toiminnanjohtajan Jaan Siitosen ja FUEN:n tutkijan Johan Häggmanin kanssa.

Seminaari on kaksikielinen.

Jaan Siitonen jobbar som verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. Han mottog nyligen SFV:s brobyggarpris för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland. Attityderna till svenska har visat sig vara positivare än vad många kanske trott, och språkambassadörerna hjälper eleverna att omvandla de positiva attityderna till en vilja att verkligen lära sig språket.

Johan Häggman har en lång erfarenhet av minoritetsfrågor på europeisk nivå. Han arbetar för the Federal Union of European Nationalities (FUEN) och skriver på sin doktorsavhandling om politiska partier bland språkminoriteter i Europa. Under hösten 2021 publicerade Tankesmedjan Magma Johan Häggmans rapport Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland. Undersökningen har för avsikt är att med hjälp av exempel från andra flerspråkiga länder ge tips på strategier och lösningar som Finland kan ha nytta av när det gäller att vårda minoritetsspråket.

Seminariet är tvåspråkigt.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 11.50

Tila:

A3.7

Aihealue:

Johtaminen
Kuntaliiton ohjelma
Sivistys
Svenska

Puhujat:

Johan Häggman,forskare, tutkija,Federal Union of European Nationalities (FUEN)
Karin Ihalainen,sakkunnig,Kommunförbundet
Jan Siitonen,verksamhetsledare, toiminnanjohtaja,Språkambassadörerna r.f.

Järjestäjä:

Kommunförbundet