Står den nordiska kommunmodellen vid ett vägskäl?

Vilka lärdomar kan vi i Finland dra av erfarenheterna från Norden för utvecklingen av kommunsektorn.

Forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi presenterar aktuella reformer på det nordiska kommunfältet. Vi får bland annat höra om frikommunförsöken i Danmark.

Sandberg är aktuell med en rapport från forskningsprogrammen Förändringarnas Kommunfinland och Nya Hållbara kommuner.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
14.00 - 14.50

Tila:

A3.7

Aihealue:

Johtaminen
Kuntaliiton ohjelma
Svenska

Puhujat:

Marianne Pekola-Sjöblom,forskningschef,Kommunförbundet
Siv Sandberg,forskare,Åbo Akademi

Järjestäjä:

Kommunförbundet