Suomi.fi palveluväylä kuntasektorille

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan siirtää tietoja niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä.
Palveluväylä mahdollistaa asiakasorganisaatioiden rekistereissä ja järjestelmissä olevien tietojen näyttämisen loppukäyttäjille luotettavasti, tietoturvallisesti ja läpinäkyvästi eri palveluissa.

Tule kuulemaan lisää Suomi.fi-palveluväylän hyödyistä ja siihen liittymisestä.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
10.30 - 10.50

Aihealue:

Digitaalisuus

Puhujat:

Atte Pirttilä,Suomi.fi-palveluväylän palvelunomistaja,Helsinki
Ahlberg Anssi,Tuotepäällikkö,Helsinki

Järjestäjä:

Digi- ja väestötietovirasto