Suomi kestävän kasvun uralle – kuntajohtajien paneeli

Erilaisten kuntien kuntajohtajat kokoontuvat Kuntatalolle keskustelemaan kestävän kasvun avaimista, erityisesti poikkeustilanteen aiheuttaman häiriön jälkeen. Aiheina mm. millaisilla infrainvestoinneilla on mahdollista tukea paikallista elinvoimaa ja kestävää kasvua, millaisia toimenpiteitä kunnissa suunnitellaan kestävän kasvun aikaansaamiseksi, mitä poikkeusajan hyväksi havaituista järjestelyistä voidaan hyödyntää jatkossa ja millaisina kuntien tehtävät nähdään tulevaisuudessa. Kuntajohtajien paneelia pääset seuraamaan osallistujaportaalin kautta.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
12.00 - 13.00

Puhujat:

Oskari Auvinen,Kaupunginjohtaja,Kangasala
Tytti Määttä,Kaupunginjohtaja,Kuhmo
Johanna Luukkonen,Kaupunginjohtaja,Rauma
Timonen Pekka,Kaupunginjohtaja,Lahti

Järjestäjä:

Kuntaliitto, johto