Syklinen hankintakulttuuri tasapainottaa käyttötaloutta, kunnan strategian kautta

Syklinen hankintakulttuuri huomioi kunnan ydintoiminnan strategian ja tavoitteet. Kyse ei ole kuitenkaan vain IT-elinkaarimallista ja leasingista, vaan myös kokonaisuuden hallinnasta ja kustannuksien läpinäkyvyydestä. Hankintatarpeet tulee kartoittaa strategialähtöisesti, mutta toimipistekohtaisesti ja hankintojen odotetun elinkaaren mukaisesti, huomioiden sivistystoimi, sosiaali-ja terveystoimi sekä tekninen toimi. Tietoiskussa käyn lävitse kustannusvaikuttavan toimintakehyksen, joka perustuu hyvin suunniteltuun, hankittuun ja hallittuun käyttöomaisuuden elinkaarimalliin. Lopputuloksen #säästöt, #vastuullisuus ja #hallittu kokonaisuus terveysteknologialle, IT:lle sekä irtaimelle käyttöomaisuudelle

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
9.30 - 9.50

Puhujat:

Erkki Kondelin,Johtaja, julkinen sektori,3 Step IT Oy

Järjestäjä:

3stepIT