Tampere Junior -kehitysohjelma: lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen

Tampere Junior on nelivuotinen kehitysohjelma vuosille 2020-2023. Kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla. Yhteisen päämäärän saavuttaminen edellyttää hajallaan olevan tiedon yhteen sovittamista, ilmiöiden ja muutostarpeiden ymmärtämistä, positiivista yhteisjohtamista ja laaja-alaista yhteistyötä. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat Tampere Junior -kehitysohjelman ytimessä. Toiminnalla vahvistamaan lapsiystävällisyyttä ja lasten oikeuksia Tampereella. Lisäksi vahvistetaan analysoidun lapsiperhetiedon käyttöä ja tamperelaisten lapsiperheiden moninaisuuden huomioimista. Ohjelmakauden aikana on tunnistettu haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tarpeita ja sen myötä vahvistettu ja kehitetty heille suunnattuja palveluja.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
12.30 - 12.50

Tila:

B3.2

Aihealue:

Digitaalisuus
Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen
Kuntien ohjelma
Sivistys
Tieto
Varautuminen

Puhujat:

Jurvanen Tanja,Projektipäällikkö,Tampere Junior -kehitysohjelma