TE-palvelut siirtyvät kunnille – miten hankkia vaikuttavia palveluita?

Tulevaisuudessa työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Tulevaisuudessa kunnille luodaan myös rahoitusmalli, joka palkitsee vaikuttavista palveluista.

Mitä kunnassa on tehtävä juuri nyt, jotta palvelut ovat yhä vaikuttavampia 2024?

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
14.00 - 14.20

Puhujat:

Jussi Pyykkönen,asiantuntija, VTM,PTCServices Oy

Järjestäjä:

PTCServices