Tiedot turvaan!

Tietoturvan pettäminen voi aiheuttaa valtavia vahinkoja. Kaikkien organisaatioiden – myös kuntien – onkin kyettävä tunnistamaan omat tietoturvariskinsä ja hallitsemaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti tietojärjestelmiensä turvallista toimintaa.

Onneksi tähän on olemassa työkaluja. Tietoturvaa voi parantaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä, jonka rakentaminen onnistuu standardilla (ISO/IEC 27001). Hallintajärjestelmä auttaa ennakoimaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoturvariskejä, suojaamaan tietoja ja varmistamaan toiminnan jatkuvuutta. Tietoiskussamme aiheesta keskustelevat Jyrki Lahnalahti, tuoteomistaja ja pääarvioija, Kiwa Impact Oy sekä Elina Huttunen, standardisointijohtaja, SFS.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
09.00 - 09.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Digitaalisuus
Johtaminen
Kehittäminen
Tieto
Varautuminen
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Elina Huttunen,Standardisointijohtaja,SFS
Jyrki Lahnalahti,Tuoteomistaja, pääarvioija,Kiwa Impact Oy

Järjestäjä:

Suomen Standardisoimiliitto SFS ry