Tukea kuntien rakennustietojen laadun parantamiseen

Maanmittauslaitos tukee kuntia, jotta kuntien rakennustietojen laatua voidaan parantaa. Tule kuuntelemaan, millaista tukea kunnille on tarjolla tietomallin käyttöönottoon ja miten etenee VTJ-PRT-linkitystyö, jonka avulla kunnat saavat maksutta ajantasaista tietoa oman kunnan rakennustietojen tilanteesta Väestötietojärjestelmässä. Kerromme myös MML:n 3D-rakennustuotannon etenemisestä, miten testiaineistoa saa käyttöön ja miten kunnat hyötyvät koko maan kattavasta 3D-rakennustuotannostamme. Lisäksi teemme katsauksen siihen, millaisia vaikutuksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotolla voi tämän hetkisen arvion mukaan olla MML:n ja kuntien nykyiseen aineistonvaihtosopimukseen ja yhteistyöhön.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
10.30 - 10.50

Puhujat:

Risto Ilves,Kehityspäällikkö,Maanmittauslaitos

Järjestäjä:

Maanmittauslaitos