Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta – Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa

Pitkittynyt kriisitilanne on haastanut yhteiskuntamme sosiaalista kestävyyttä. Miten vammaiset ja ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat selvinneet pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta? Tule kuulemaan miten Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa on tuettu vammaisten, toimintarajoitteisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia ja mitä oppeja on siirrettävissä seuraaviin mahdollisiin kriisitilanteisiin.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
14.45 - 15.15

Tila:

B3.4

Puhujat:

Helena Lindström,hanketyöntekijä,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys